Egyéb rendezvények

Éves rendes közgyűlés 2019

A MEE VTT elnöke és elnöksége tisztelettel meghívja a tagságot a 2019. évi rendes – választási – közgyűlésére. A közgyűlésen szavazati joggal csak azok a tagtársak vehetnek részt, akiknek nincs tagdíj hátralékuk és a 2019. évi tagdíjukat is rendezték a közgyűlés időpontjáig.
A közgyűlés időpontja: 2019. 03.26. 10h
A közgyűlés helyszíne: Világítás Háza Budapest, Árpád út 67. I. em.

Napirend:

 1. Megnyitó
 2. Levezető elnök megválasztása
 3. Létszámjelentés
 4. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
 5. Napirend elfogadása
 6. VTT Elnökének és elnökségének beszámolója az elmúlt évről és a lezárandó ciklusról
 7. VTT Ellenőrző Bizottság beszámolója
 8. Vita a beszámolókról, azok elfogadása
 9. Az elnök és elnökség lemondása
 10. Jelölő Bizottság elnökének jelentése, jelölés (Elnök, Elnökség tagjai (6 fő), Felügyelőbizottság Elnöke, FB tagjai (2 fő); küldöttek a MEE Közgyűlésbe 3 évre (8 fő)
 11. A szavazatszámlálók megválasztása
 12. Választás
 13. Szavazatszámlálás
 14. A szavazatszámlálók jelentése
 15. Az új elnök, elnökség beköszöntője
 16. Zárszó

Tájékoztatjuk a Tagságot, hogy

 • a napirendhez 2019. március 21-ig lehet írásban javaslatot tenni, napi rendi javaslat a helyszínen akkor tehető, ha azt a jelenlévők kétharmada támogatja,
 • jelöltet a jelölő bizottság útján lehet állítani, a közgyűlésen helyszíni jelölés nem lehetséges,
 • amennyiben a jelzett időpontban nem jelenik meg a tagság 50%-a +1 fő a közgyűlés határozatképtelen. Ebben az esetben a 2015. évi V. tv a Polgári törvénykönyvről 3:76§ (3) bekezdése szerint („Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze”) a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel 2019. április 2-án 17 h órára hívjuk össze.

Budapest, 2019. február 25.

Nagy János sk                        Némethné Vidovszky Ágnes sk
      elnök                                          elnökhelyettes

Év végi közgyűlés 2018

A MEE Világítástechnikai Társaság Elnökségének határozata alapján
2018. december 4-én 10 órakor kezdődően
évzáró rendkívüli közgyűlést hívok össze, amelyre a VTT tagságát tisztelettel meghívom.
Helyszín: Világítás Háza (1042 Budapest, Árpád út 67. I. em)
Napirend:
1. Elnöki köszöntés.
2. Létszámjelentés
3. Jegyzőkönyv vezető választása
4. Elnökség beszámolója az elmúlt évről
5. Jelölő Bizottság megválasztása
6. VTT Díjak átadása – jubiláló tagok köszöntése
7. Ó-év búcsúztatás
A napirendhez írásbeli javaslatot 2018. december 3-ig várunk.

Amennyiben nem jelenik meg a tagság 50%-a +1 fő, a közgyűlést változatlan napirenddel
2018. december 11-én 17 h kezdettel hívom össze.
Ez a második közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképes!
Budapest, 2018.11.04.

Nagy János elnök
 

Év végi közgyűlés 2018 (megismételt)

A MEE Világítástechnikai Társaság Elnökségének határozata alapján a megismételt

évzáró rendkívüli közgyűlést

2018. december 11-én (kedd) 17 h-ra hívom össze,

 amelyre a VTT tagságát tisztelettel meghívom.

Helyszín: Világítás Háza (1042 Budapest, Árpád út 67. I. em)

Napirend:

 1. Elnöki köszöntés.
 2. Létszámjelentés
 3. Jegyzőkönyv vezető választása
 4. Elnökség beszámolója az elmúlt évről
 5. Jelölő Bizottság megválasztása
 6. VTT Díjak átadása – jubiláló tagok köszöntése
 7. Ó-év búcsúztatás

A napirendhez írásbeli javaslatot 2018. december 3-ig várunk.

Tájékoztatom a tagságot, hogy ez a második közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

Budapest, 2018.11.12.

Nagy János elnök