Szakmai hírek

Megválasztották a CENELEC új elnökét

A CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization, Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) új elnökét Wolfgang Niedziella urat választották meg. Wolfgang Niedziella úr 2022–2024 között fogja betölteni az elnöki posztot, addig 2021. január 01-től megválasztott elnökként (President-Elect) fog dolgozni a jelenlegi elnök, Dany Sturtewagen úr mellett.

A CENELEC közlemény: https://www.cenelec.eu/pls/apex/f?p=WEB:NEWSBODY:::NO::P300_NEWS_ID:368

Wolfgang Niedziella úr rövid szakmai életrajza: https://pr.euractiv.com/pr/wolfgang-niedziella-elected-new-president-cenelec-204455

 

Örömmel üdvözöljük jogi tagjaink között a KERMANN Kft.-t!


Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Történetük 2008-ban kezdődött. Magyar tulajdonú vállalkozásként jelenleg négy területtel foglalkoznak.
LED, IT, BIM és SERVICE üzletáguk 2019-ben 3,4 Milliárd Ft forgalmat ért el. Majd 50 fős létszámmal budapesti központtal, szegedi, valamint miskolci telephelyen működnek.

Világítástechnikával foglalkozó üzletáguk ipari felhasználású LED lámpákat tervez és gyárt. Tervezéstől a megvalósításig teljeskörű megoldást nyújtanak Ügyfeleik világítástechnikai kihívásaira.

Kínálatukban megtalálhatóak általános csarnokvilágítók, vonalvilágítók, LED panelek, kültéri lámpák, mélysugárzók, valamint Zóna 1, 2, 21, 22-es területeken alkalmazható, saját fejlesztésű robbanásbiztos ATEX lámpák is.
Terveik között szerepel termékeik exportálása, fejlesztési kapacitásaik kiajánlása partnereknek itthon és külföldön egyaránt.
 

Az éjszakai Budapest fényei

Az éjszakai Budapest és a Dunakanyar fényeiről készített fotót a Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénységének egyik tagja 2020. március 18-án.

A képen jól látszik a Duna által átszelt város, a hidak a folyón, a sűrűbben vagy ritkábban lakott városrészek váltakozása.

A fotó nagy felbontásban innen tölthető le. Feltűnő, hogy a legfényesebb, már erősen túlexponált pont a Parlament helyén van, azaz ez legnagyobb fénysűrűségű fényszennyező berendezés Budapesten. A felvétel színeiből az is kivehető, hol történt meg az átállás a LED-es világításra.

A fény nemzetközi napján: A fényszennyezésről – világosan!

A fény nemzetközi napja alkalmából teszi közzé az Agrárminisztérium Környezetügyért felelős Államtitkársága A fényszennyezésről – világosan! című szakmai útmutatót a mesterséges éjszakai világítás felelős, természetkímélő alkalmazásának elősegítésére.

Fotó: Dr. Kolláth Zoltán


Az UNESCO égisze alatt 2015-ben nagy sikerrel megtartott A fény nemzetközi évét követően 2018-tól évente május 16-án ünnepeljük A fény nemzetközi napját. Az UNESCO a jeles napon a fényszennyezés csökkentésének és a természetes sötét égbolt megőrzésének fontosságára is fel kívánja hívni a figyelmet. A nemzetközi szervezet e tevékenységébe számos szakmai partnert von be.

Az UNESCO célkiűzéséhez az Agrárminisztérium A fényszennyezésről – világosan! című digitális szakmai útmutatónak A fény nemzetközi napján történő közzétételével járul hozzá. A kiadvány remélhetően a táj- és természetvédelmi zervezetrendszeren kívül is, széles körben támogatja majd a mesterséges éjszakai világítás felelős és környezettudatos alkalmazását, illetve ennek előmozdítását. Az útmutató önkormányzatoknak, beruházóknak, világítási rendszerek tervezőinek, kivitelezőinek és mindazoknak hasznos lehet, akik kapcsolatba kerülnek kültéri világítótest vagy fényforrás létesítésével és felelősen  gondolkodva tenni kívánnak a fényszennyezés kiküszöbölése, csökkentése érdekében.

A mesterséges éjszakai világítás világszerte egyre jelentősebb mértékű. Az elmúlt évtizedben ötödével növekedett a természetes környezetbe jutó mesterséges fény mennyisége. Hazánkban a 2014─2017 időszakban 3%-kal nőtt a mesterséges fényt kibocsátó terület nagysága, amely együtt járt a fényszennyezés növekedésével.

Globális tendencia, hogy bár a fényforrások hatásfoka folyamatosan javult az elmúlt időszakban, mégsem csökkent a világításra felhasznált elektromos energia mennyisége.

A helytelen világítás okozta fényszennyezés a természeti erőforrások pazarlásával jár, veszélyezteti a fajok élőhelyét és megzavarja természetes biológiai ritmusukat, rontja az ökoszisztéma-szolgáltatások (pl. a beporzás) minőségét és hatékonyságát, kedvezőtlenül befolyásolja a természetes éjszakai tájképet és az emberi egészséget is veszélyeztetheti.

A fenti kedvezőtlen hatások megszüntetését, csökkentését kívánja elősegíteni az Agrárminisztérium és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában, a Világítástechnikai Társaság szakmai támogatásával, nemzetipark-igazgatóságok, felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek, természetvédelmi hatóságok munkatársainak közreműködésével, a „Környezeti elemek védelme” című fejezeti kezelésű előirányzat finanszírozásával elkészült útmutató.

A kiadványban megjelennek a Nemzetközi kutatási környezet kialakítása a fényszennyezés vizsgálatának területén című, három hazai egyetem együttműködésében megvalósuló, EFOP finanszírozású tudományos projekt legújabb eredményei, illetve az útmutató összeállítását közvetett módon az Interreg Europe Program Night Light projektje is elősegítette.

A digitális formátum és közzététel lehetőséget biztosít az útmutató rugalmas és gyors aktualizálására, kiegészítésére a témához kapcsolódó új tudományos, technológiai eredmények felhasználásával és gyakorlati tapasztalatok alapján.


(Forrás: AM Sajtóiroda)

 

Köszönjük a Világítástechnikai Társaság 2 tagjának, Némethné Dr. Vidovszky Ágnesnek és Dr. Kolláth Zoltánnak, hogy kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a kiadvány megjelenéséhez!

 

Sziráki díszvilágítási díj_hírek

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket és Pályázókat, hogy a Sziráki díszvilágítási díj pályázatra határidőre érkeztek be pályázatok, a beadási határidő nem kerül meghosszabbításra, a pályázat 2020-as fordulóját lezártuk.

A beérkezett pályaművek bírálatát a zsűri megkezdte, a nyilvános eredményhirdetésre a COVID-19 járvány miatti megszorítások feloldása után kerítünk majd sort.

INGYENES CIE szabványok a COVID-19 vírus terjedésének csökkentése érdekében


3 hónapig ingyenesen elérhető 2 CIE tanulmány az UV fertőtlenítéssel kapcsolatban, melyek a lenti linkre kattintva érhetők el.


Supporting the global action to reduce the transmission of COVID-19
CIE releases two key publications on ultraviolet radiation disinfection -  for FREE

CIE has published a number of technical reports and international standards over the years on the topic of ultraviolet radiation, how to measure it, its effects and uses - including its use as a way of disinfection.

To support the international community at this time the CIE is making two of its key publications in this area freely available for the next three months.

Other relevant publications on this topic are available from the CIE WebShop. Members of a National Committee of the CIE can purchase these with a discount of 66.7 % - contact your NC or ANC  for information on this.

BE AWARE: CIE, in agreement with the WHO, warns against UV disinfection lamps  to sterilize hands or any other area of skin.
 

Állásfoglalás a szabványok alkalmazásáról

 

Az energia hatékonyság növelése érdekében egyre több belső téri helyiségben cserélik a meglévő lámpatesteket LED-esre. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni az illetékesek (beruházók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) figyelmét az MSZ EN 12464-1:2012 szabványra „Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek”, amely 2012. 04. 01 óta hatályos.
 
A szabvány megadja a világítási megoldások mennyiségi és minőségi jellemzőit, valamint ajánlásokat is ad a jó világítási gyakorlat kialakítására.
 
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. tv. 6.§ (1) és (2) bekezdései szerint „A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.
 
Szíves figyelmükbe ajánljuk, egy részről az MSZT állásfoglalását, hogy „A szabványok alkalmazása önkéntes, azonban, ha a szabvány alkalmazását dokumentumban hivatkozva önként vállalják a felek, akkor a hivatkozás vonatkozásában a szabvány alkalmazása kötelező.” Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő dokumentumban vagy a műszaki leírásban hivatkoznak a szabványra, akkor annak betartása kötelező.
 
Más részről, a szabványok figyelmen kívül hagyása súlyos gazdasági és jogi következménnyel járhat, mivel a szabványok - az Európai Unió műszaki jogalkotásának egyik legfontosabb alapelve szerint - a jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények teljesítéséhez kínálnak megoldásokat. A jogszabályok pedig KÖTELEZŐEK. Ha tehát a tervezett, kivitelezett, üzemeltetett berendezés a szabványnak megfelel, akkor a jogkövetési –ugyancsak Uniós – alapelv szerint vélelmezni kell a jogszabálynak való megfelelőséget. Azaz büntetőjogilag nem vonható felelősségre, az, aki a szabvány előírásait betartja.

A hazai jogszabályok tehát nem hivatkoznak szabvány számmal az előírásokra, ld. pl. „A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.27) SzCsM –EüM együttes rendeletet, amely a 8.§ (2) –ben azt írja, hogy a „világítás mennyiségi és minőségi paramétereit nemzeti szabvány határozza meg”. A szabvány számát és nevét a
szabványjegyzékből kell kikeresni.

Ez jelenleg az MSZ EN 12464-1:2012.

A szabványt nemcsak azért nem nevesítik, mert az UNIÓS jogba ütközne, hanem azért sem, hogy a szabvány változásakor, ne kelljen a jogszabály változtatás rögös útjait végigjárni. Így mindig

a hatályos szabványt kell alkalmazni.

Felhívjuk a figyelmet a hivatkozott rendelet, következő bekezdésére is, (3) „A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell”.

További cikkeink...