Hamarosan megjelenik az Útvilágítás szabványsorozat magyar nyelvű változata

A MEE VTT támogatásának és az Magyar Szabványügyi Testülettel folytatott együttműködésnek köszönhetően elkészült, és 2017 június elsején megjelenik az Útvilágítás szabványsorozat magyar nyelvű változata. Az anyagi és szakmai támogatás összhangban van a MEE VTT alaptevékenységével.

A 2003-ban kiadott EN 13201 Útvilágítás szabványsorozatot felváltotta a 2015-ben kiadott új európai sorozat, amely angol nyelvű magyar szabványként 2016 novemberében jelent meg. A szabványsorozat szerkezete jelentősen megváltozott és egy új résszel egészült ki. Az új szabványsorozat részei:

MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Útvilágítás. 1. rész: Irányelvek a világítási osztályok kiválasztásához
MSZ EN 13201-2:2016 Útvilágítás. 2. rész: A világítási jellemzők követelményei
MSZ EN 13201-3:2016 Útvilágítás. 3. rész: A világítási jellemzők számítása
MSZ EN 13201-4:2016 Útvilágítás. 4. rész: A világítási jellemzők mérési módszerei
MSZ EN 13201-5:2016 Útvilágítás. 5. rész: Energiahatékonysági jellemzők

Ezek közül az 1, 2, 4 és 5. rész magyar nyelvű változata készült el. Remélhetőleg a világítási jellemzők számítására vonatkozó 3. rész magyar nyelvű változata is el fog készülni.

A magyar nyelvű változat kiadásának alkalmából a szabványok ismertetésére 2017. június 8-án, csütörtökön az MSZT fórumot rendez. Vincze Tibor, az MSZT/MB 838 Világítástechnika bizottság elnöke  fogja ismertetni a szabványsorozatot, és ő fog válaszolni a kérdésekre. A fórum részvételi díja 10 000 Ft/fő + áfa, amelyből VTT-tagok 10% kedvezményt kapnak. A konferencia témáját képező MSZ EN 13201 szabványsorozat megvásárlására a szakmai fórum minden befizetett résztvevője 15%-os, ha a résztvevő VTT-tag is, összesen 20%-os kedvezményt kap. Jelentkezés június 1-ig, de nem érdemes a jelentkezést az utolsó napokra hagyni. Tovabbi információ és jelentkezési lap az MSZT honlapján található.

MSZ CEN/TR 13201-1:2015:

Ez a korszerűsített műszaki jelentés a világítási osztályok kiválasztására egyszerűsített rendszerű útmutatást tartalmaz és felsorolja a különböző világítási helyzetekre vonatkozó legfontosabb jellemzőket. A jellemzők magukban foglalják a tervezési sebességet, a forgalom nagyságát és összetételét, az út teljes beosztásának rendeltetését, valamint a környezeti feltételeket.

MSZ EN 13201-2:2016:

A dokumentum átszerkesztése mellett ellátták háttér-információkkal, kiegészítették a fogalmakat és meghatározásukat. Több világítási osztály összevontak és megváltoztak az elnevezések is. Tájékoztató melléklet jelent meg a C és P osztályok rontó káprázásának értékelésére.

MSZ EN 13201-3:2016:

A szabvány számítási módszerei nagyjából megegyeznek az előző kiadással, viszont az új kiadás kibővült két tájékoztató jellegű melléklettel, amelyek kiegészítő matematikai és információtechnológiai szabályokat, folyamatábrákat tartalmaznak a megvilágítás számítási programjaihoz.

MSZ EN 13201-4:2016:

Változott a különböző mérési célok egyedi követelmények útján való pontos meghatározása a műszerjellemzők, a mérési költségek és a ráfordított idő optimalizálása érdekében. Bekerült a statikus és dinamikus mérési követelmények alaposabb összehasonlítása; a képalapú fénysűrűségmérő eszközre vonatkozó egyedi követelmények megadása; a követelményekkel vagy a tervezési elvárásokkal való összehasonlítás megvalósítása a mérés kiterjesztett mérési bizonytalanságának figyelembevételével. Iránymutatás található a küszöbérték-növekmény és az útszél-megvilágítási hányados mérésére vonatkozóan; algoritmus az útvilágítási létesítmény tervében megadott tűrések értékelésére. Véltozott az egyedi jellemzők fogalmának leírása az előírtaktól eltérő feltételek mellett végzett mérések értelmezhetősége érdekében. A fénytechnikai minőségi jellemzők szimbólumaira kidolgozott szabály továbbfejlesztésre került. Megtalálható az adaptív útvilágítás mérőrendszereire vonatkozó megfontolások és egy útmutatás a mérési bizonytalanság értékelésére.

MSZ EN 13201-5:2016:Az új szabvány célja, hogy meghatározza az útvilágítási létesítmények energiahatékonysági jellemzőit, ehhez módszert ad az útvilágítási létesítmények energiahatékonysági jellemzőinek kiszámítására a kiszámított fajlagos teljesítménysűrűségi mutató (PDI) DP és a kiszámított éves energiafelhasználási mutató (AECI) DE segítségével. A fajlagos teljesítménysűrűségi mutató (DP) azt az energiamennyiséget mutatja meg, amely az útvilágítási létesítménynek ahhoz kell, hogy teljesítse az EN 13201-2-ben előírt, vonatkozó világítási követelményeket. Az éves energiafelhasználási mutató (DE) az adott év során felvett villamos teljesítményt határozza meg, még abban az esetben is, ha a vonatkozó világítási követelmények az éjszaka vagy az évszakok során változnak.